Domů

Blogy

Nastavení TK103-B, TK104 atd pro server www.pchlavka.cz:8082

Vždy pošleme SMS ku do zařízení a počkáme na potvrzení (cca 1 min)

ST-902

Koupíte zde

 

https://pchlavka.cz/130-tracker-do-obd-portu-st902.html

 

Vždy pošleme SMS ku do zařízení a počkáme na potvrzení (cca 1 min)

Coban tk103a protokol h02

 

adminip123456 185.162.27.113 5013

apn123456 internet.t-mobile.cz

 

ITV123456 60 500

GPRS123456 1

 

odpoved CONFIG OK

Nový traccar reporty

Nastavení pro novou verzi online sledování 2023

Pro přechod stačí změnit port, příkaz dole

 

pro tk103 starší verzi
adminip123456 185.162.27.113 6001

pro tk103 novou verzi
adminip123456 185.162.27.113 6023

tk102

adminip123456 185.162.27.113 6002

 

sinotrack
8040000 185.162.27.113 6013

Notifikace popis nastaveni

Nejdříve Nastavení - Upozornění

 

 

 

 

 

 

Nagios

// vytvorime hosta bez default notifikace

 

Některé alt kódy

\ 92

/ 47

| 179

(°), podržte stisknutou klávesu ALT a na numerické klávesnici zadejte 0176

Instalace w11 offline ucet

zadat login microsoft microsoft

Chkdsk

chkdsk d: /r /f