Domů | Blogy | Blog uživatele kamilhlavka

Návod GSM otevírač vrat RTU 5024

 
 
 
Odebrat pin
LED indikátor GSM - nahoře vlevo
Bliknutí LED za 0,8 sekundy (rychle): registrace do GSM sítě.
Bliknutí LED za 2 sekundy : normální stav GSM sítě.
LED nesvítí:          Nelze se připojit na SIM kartu nebo neregistrovaný k mobilní síti
 
LED indikátor Relé - nahoře vpravo (Relay)
Relé ON: relé zavřeno (ON).
OFF: relé otevřené (vypnuto)

Napájení, + kabel (červený).
Napájení, - kabel (černý).

 
Relé výstup
NO
COM
NC
 
Schéma - otevírání brány
 
 
Schéma - spínání spotřebiče

ANT Připojení ke GSM anténě.
 
Před nastavováním nechte zařízení nabít 8-12 hod
 
Nastavuje se za pomocí SMS - čas ...
Základní nastavení 1234TEL123456789# (Tady je třeba zadat tel. číslo simkarty která je v otevírači vrat - zaměnit za 123456789 )
 
Autorizace 1ho čísla (jenom autorizovaná čísla mohou otevírat bránu - ovládat relé)
příklad místo 123456789 zadejte vaše číslo
1234A001#123456789#
Autorizace 2ho čísla
1234A002#123456781#
 
Po autorizaci stačí z autorizovaného telefonu prozvonit zařízení (zařízení odpoví - obsazeno) LED dioda 
Relay se zozsvítí a otevře se relé - přednastavená hodnota 0,5 sekund)
 
 
Vymazání autorizovaného čísla
číslo k vymazání je na pozici 001 (heslo je 1234)
1234A001##
číslo k vymazání je na pozici 002 (heslo je 1234)
1234A002##

atd..

 

 
Vypnutí notifikace pro vsechny čísla

1234GOFF##  (notifikace vypnout - přestanou chodit zprávy o stavu brány rele off)

1234GON##    (notifikace vypnout - přestanou chodit zprávy o stavu brány rele on)

 

Nastavení doby sepnutí relé při prozvonění (nastavení pro 30 sekund)

1234GOT030#
Nastavení doby sepnutí relé při prozvonění (nastavení pro 0,5 sekund - závora)
1234GOT000#
Nastavení sepnutí relé při prozvonění - relé sepnuto do dalšího prozvonění
1234GOT999#

 

Další nastavení

Změna hesla z 1234 na 1111
1234P1111

 

1234EE  Pošle status zařízení

 

1234GON00#content# Vypnutí notifikace relé on pro 1 číslo
1234GOFF00#content# Vypnutí notifikace relé off pro 1 číslo
 
 

Vymazání autorizovaného čísla
číslo k vymazání je na pozici 001 (heslo je 1234)
1234A001##
číslo k vymazání je na pozici 002 (heslo je 1234)
1234A002##

 
 
Dotazy:
Dobrý den,koupil jsem si u Vás GSM komunikátor RTU5024.Děkuji,vše v pořádku,jen bych potřeboval,zda mi můžete poslat kompletní seznam příkazových SMS.Nebo český návod. Jde mi hlavně o příkaz vymazání telefonního čísla (špatně zadaného),a zadání aktuálního času do RTU (pro potvrzující SMS).Děkuji a přeji pěkný den
 
 
 
reset ... a pak
Stačí
 
zadat
Nastavuje se za pomocí SMS

Základní nastavení 1234TEL123456789#

 

Další příkazy a příklady

 

Počet sekund sepnutí relé - 30 1234GOT030#
seznam čísel pwdEE
   
Autorizace 2ho čísla 1234A002#776190060#
Stiskněte a podržte tlačítko RESET zapněte, po 6 sekundách,
RTU5024 se restartuje a poté uvolní tlačítko RESET.
Tato operace resetuje heslo na výchozí 1234 a další parametry, ale čísla autorizovaných uživatelů
zůstane v paměti
stisknout RESET sekundách,
RTU5024 se restartuje a poté uvolní tlačítko RESET.
čisla si můžete pak změnit viz 3 tí cislo 1234A003#776190060#
ověření nahraných čísel 2 až 10,   (ne 05) ano 005 1234AL002#010#
relé vypnuto 1234CC
relé zapnuto 1234DD