Domů

LINUX

Nagios

// vytvorime hosta bez default notifikace

 

Přesměrování provozu za pomocí apache

Přesměrování provozu za pomocí apache

Na serveru linux 1 je nastaven virtualhost dole

 

Debian 11

apt install mc

 

sshd

 

/etc/ssh/sshd_config/etc/ssh/sshd_config

FROM:
PermitRootLogin without-password
TO:
PermitRootLogin yes

/etc/ssh/sshd_config

mysq phpadmin

 

Apache debian zakladní příkazy - poznamky

pridani domeny

musi byt nachystane soubory v  /etc/apache2/sites-available

 

a2ensite

a2dissite
odebrani domeny z /etc/apache2/sites-enabled

 

/etc/init.d/apache2 reload
/etc/init.d/apache2 stop
/etc/init.d/apache2 start

Instalace php 5.2.10 a mysql na centos 5.8

http://www.howtoforge.com/installing-apache2-with-php5-and-mysql-support... mysql -p zeptá se na heslo mysqladmin -p

Stažení web stránky parsováni textu za pomocí grep a odesílání na mobil - zastaralé a nefunkční

rm index.html

rm /root/scripty/akcie/kurs.txt

sleep 5

wget www.akcie.cz

sleep 5