Domů | Blogy | Blog uživatele kamilhlavka

Přesměrování provozu za pomocí apache

Přesměrování provozu za pomocí apache

Na serveru linux 1 je nastaven virtualhost dole

 

# Put this after the other LoadModule directives
LoadModule proxy_module /usr/lib/apache2/modules/mod_proxy.so
LoadModule proxy_http_module /usr/lib/apache2/modules/mod_proxy_http.so

<VirtualHost *:80>

ServerName xx.cz
ServerAlias *.xx.cz
ProxyRequests off

ProxyPreserveHost On
    RewriteEngine on

ProxyPass / http://192.168.3.100/
ProxyPassReverse / http://192.168.3.100/

</VirtualHost>

 

Na serveru linux2 3.100 bezí apache s už klasickým nastavením vhost... fungují domény atd..