Domů | Blogy | Blog uživatele kamilhlavka

TK104 rychlé nastavení

SMS poslaná na číslo trackeru sms odpověd od trackeru
admin123456 123123123 admin ok!
adminip123456 185.162.27.113 5001

adminip ok!

 

apn123456 internet.t-mobile.cz apn ok!
fix060s***n123456 lat:48.989967 long:16.671282 atd

 

 

 

 

Nastavení v režimu SMS na otřes

 

pořadí příkazu příkaz (příklad) Poznámka
1 begin123456 Základní nastavení
2 admin123456 777123456 Autorizace tel. čísla 777123456
3 sensitivity123456 1
sensitivity123456 2
sensitivity123456 3
Citlivost otřesového senzoru 1 malá 2 střední 3 velká citlivost
4 shock123456 posle sms pri otřesu na autorizované číslo
5 sleep123456 deepshock

 

vypne se GPS, GSM i LED diody po 5ti minutách (když nebudou detekovány vibrace)
Jenom vibrace pak probudí tracker (nebude reagovat na prozvonění a SMS příkazy)

     
     
     
     

 

LED jsou 3 zleva

1. zelená dioda stav GSM - pokud není GSM - svítí,

blikne jednou za 1 s GSM ano,

blikne jednou za 3 s GPRS ano

2. modrá dioda stav GPS - svítí pokud chytá satelity, pokud nechytá satelity nesvítí 

 

3. Nabíjení – svítí červeně pokud se nabíjí, pokud je baterie nabitá nesvítí

 

https://pchlavka.cz/14-gps-tracker-lokator-tk104-az-60-dni-standby.html